Zapytania ofertowe

Wykonawca projektu ?Szkolenia i certyfikacja IRATA? ? firma Totem Tomasz Mucha  realizując zasadę konkurencyjności oraz efektywnego zarządzania finansami zaprasza do składania ofert na poniżej załączone zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE:

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie pokazu technik ratowniczych w dostępie linowym

Zapytanie ofertowe na zapewnienie cateringu

Zapytanie ofertowe na wynajem hali szkoleniowej i sali szkoleniowej

Zapytanie ofertowe na druk certyfikatów

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu konserwacji sprzętu SOI oraz konserwacji lin