Trzynastka nie taka pechowa :)

Ludzie zwyczajowo chcą pomagać losowi albo przyciągać pozytywne zdarzenia. W tym celu sięgają po różne praktyki, jedną z nich jest wiara w istnienie związków przyczynowo-skutkowych tzw. przesądy lub zabobony. Na przykład niektórzy uważają, że liczba 13 przynosi pecha, z tego powodu, w niektórych hotelach nie ma pokoi o tym numerze. Nam oraz uczestnikom szkolenia GRUPY 13 nie straszne są przesądy, wiara w swoje możliwości, pilna nauka oraz rzetelne wykonywanie zadań oto podstawy dobrze zdanego egzaminu IRATA!! GRUPA 13 zaliczyła tą próbę na 8, jeden egzamin pozytywnie zaliczony przez ośmioro uczestników, gratulacje!!

Rekrutacja do projektu trwa!!

Dzisiaj otrzymaliśmy zgodę na wydłużenie terminu rekrutacji do projektu “Szkolenia i certyfikacja IRATA”, Co to oznacza w praktyce? Czekamy na zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem szkolenia aż do grudnia. Informujemy jednak, że pozostały jedynie miejsca dla osób zatrudnionych na umowę o pracę w małych i średnich przedsiębiorstwach.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu.

Szkolenia IRATA dla małych i średnich przedsiębiorstw

Cieszy nas, że pomysł zorganizowania szkoleń w zakresie technik dostępu linowego cieszy dużym zainteresowaniem. Nasza diagnoza potrzeb szkoleniowych okazała się trafna, a przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki możemy ją realizować!

Jest jeszcze pracownik lub właściciel małego lub/i średniego przedsiębiorstwa, który chciałby uczestniczyć w projekcie? Jeśli tak to zapraszamy do biura projektu.

Sprawdź czy możesz dołączyć do projektu…

A może jesteś pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę w małym lub średnim przedsiębiorstwie i chcesz wziąć udział w projekcie “Szkolenia i certyfikacja IRATA?
Sprawdź czy należysz do tej grupy:
Dla przeprowadzenia oceny wielkości przedsiębiorstwa należy stosować właściwe w tym zakresie przepisy UE. Jest to przede wszystkim:
Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z dnia 20.05.2003 r., str. 36)

którego zapisy znalazły potem odzwierciedlenie w:

Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r., str. 1).

Zawsze pamiętaj o bezpieczeństwie!

Rutyna to najczęstsza przyczyna wypadków, a w szczególności upadków z wysokości. Paradoksalnie, bo działania według pewnych schematów zwłaszcza zasad bhp powinny zwiększać bezpieczeństwo naszej pracy. Sęk w tym, że należy powielać tylko dobre praktyki, a takich można nauczyć się podczas 4-dniowego kursu “Szkolenia i certyfikacja IRATA”*  Wyuczone oraz zapamiętane przez organizm nawyki bezpiecznych zachowań mogą uchronić pracownika od wypadku przy pracy. Takich technik asekuracji uczeni są nasi kursanci i jest to dla nas czysta przyjemność :) P Jak widać nie tylko dla nas – galeria zdjęć z kursu organizowanego dla grupy 11. 

*Szkolenia współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego tytułu koszt uczestnictwa jest bezpłatny  (100% finansowany)

 

Pierwsza L3 szczęśliwie za nami

10 maja w sobotni poranek naszym uczestnikom towarzyszył świetny humor – nikt z nich nie silił się na dowcip a o uśmiech było ciężko. Nastrój skupienia przed egzaminem niezaprzeczalnie towarzyszył całej grupie. Na pierwszy uśmiech nie trzeba było długo czekać tylko kilka godzin :) ale za to jaki efekt. 100% skuteczność – wszyscy zdali egzamin,  nasza pierwsza “Trójeczka” też spisała się na medal :) więc łikend czas zacząć…

Grupa 10 – Uczestnicy szkolenia poziom II i III

L3

Grupa 10 – Uczestnicy szkolenia poziom II i III

GRUPA 10

Niby zwyczajnie 8 uczestników, kurs rozpoczął się jak zwykle we wtorek o 8.00 rano. Niby zwyczajnie ale na kursie w ramach projektu “Szkolenia i certyfikacja” mamy po raz pierwszy do przeszkolenia uczestnika na poziom III IRATA. Za wszystkich trzymamy kciuki ale o  pierwszą L3 drżymy :)

Z całą powagą rozpoczynamy szkolenie grupy 8

GRUPA 8
TERMIN: 1-5 kwietnia 2014 r.

Całkiem możliwe, że dzisiaj jest PRIMA APRYLIS  i dzień żartów, ale gdy nasz trener zapowiedział wszystkim uczestnikom projektu, że czeka ich pot, krew i łzy, to mówił to z pełną powagą. Niestety nie możemy też obiecać taryfy ulgowej dla pierwszej przedstawicielki płci pięknej  w naszym projektowym gronie, choć ona o względy nie prosiła.
UWAGA! KURSANTKO i KURSANCI do odważnych świat należy, szkolenie czas zacząć :)

A przebiega ono tak:

Kobieca perełka w grupie 8

DSC00211_DSC00211_Niestety, praca w dostępie linowym nie jest zbyt popularna wśród kobiet, choć wiemy doskonale, że i ten obszar zawodowy jest przez nie eksplorowany… chętnych uczestniczek jednak niewiele… Nasze starania w rekrutacji kobiet do naszego projektu nareszcie zostały nagrodzone uczestniczeniem PIERWSZEJ KOBIETY w naszych szkoleniach. Choć ze względu na posturę naszej uczestniczki można ją nazwać pierwiastkiem lub akcentem kobiecym wśród grupy 80 uczestników to jednak jej siłą i wola walki nie pozwala mi na to. Z opinii Asesora wiemy, że zdolnościami nie tylko dorównuje męskim wyczynom ale również ich przewyższa. Motywujemy więc wszystkie kobiety do uczestniczenia w naszych szkoleniach w ramach projektu!

A za wszystkich naszych uczestników trzymamy kciuki na egzaminie!